Werk jij in een ‘oude’ baan?

Denk na over een carrière switch…

Het ontgaat, denk ik, bijna niemand meer dat de arbeidsmarkt volop in ontwikkeling is. Vrijwel dagelijks in de kranten en andere media wordt er gesproken over robotisering en de zorg dat onder andere deze technologische ontwikkelingen op hoge snelheid taken overneemt van mensen. 

Volgens DenkWerk, een onafhankelijke denktank van jonge ondernemers, een hoogleraar, een hoge ambtenaar en ervaren bestuurders als voormalig minister en AkzoNobel-topman Hans Wijers en DSM-chef Feike Sijbesma, is het juist goed dat er banen verdwijnen. Zij zien de automatisering juist als oplossing voor het échte probleem: de groeiende personeelstekorten in zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Als mensen stoppen met ‘oude’ banen die een robot of computer ook kan uitvoeren, zegt de denktank, kunnen ze aan de slag in beroepen waar ze harder nodig zijn. Op zich is dit een interessante gedachtegang, maar dan moet er echt nog veel veranderen in Nederland.

Competenties van de toekomst

Dagelijks komen wij het ook tegen in de Loopbaanwinkel. Een hele grote groep werkenden is zich echt nog niet bewust van de competenties van de toekomst. Voor iedereen die aan de slag wil met zijn/haar loopbaan hebben wij de loopbaanbootcamp ontwikkeld.

Zo berekende DenkWerk dat ongeveer de helft van werkend Nederland zijn digitale vaardigheden moet verbeteren om over tien jaar nog hetzelfde beroep te kunnen doen. En werknemers zijn het nog amper gewend om halverwege hun loopbaan van beroep te wisselen. Als ze dat al doen, merken ze hoe moeilijk het is – bijvoorbeeld omdat ze langdurig terug de schoolbanken in moeten.

Loopbaanbootcamp

Tijdens de loopbaanbootcamp besteden we de hele ochtend aan de competenties van de toekomst en wat jou competenties zijn! Daarnaast staan we ook stil bij wat je nu echt wilt en hoe je daar dan komt…..Er zijn je inmiddels ongeveer 40 deelnemers voor gegaan. De eerst volgende loopbaanbootcamp is zaterdag 6 april 2019. Wil je eerst nog meer weten, bekijk dan de verschillende filmpjes op Youtube. Wil je je alvast aanmelden voor de loopbaanbootcamp dan kan dat hier ook.

Scroll naar boven