De 4e industriële revolutie – wat houdt dit in?

De 4e industriële revolutie
Naast de veranderingen die op stapel staan op gebied van werk en leren, stelt professor Klaus Schwaab (grondlegger en voorzitter van het World Economic Forum) dat we met z’n allen getuige en deelnemer zijn van een nieuwe revolutie, ook wel ‘industrie 4.0’ genoemd.

De revolutie van robots, algoritmes, cybersystemen en het internet van slimme dingen, die er voor zorgt dat de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan fundamenteel gaat veranderen.
Het World Economic Forum geeft aan dat de hoeveelheid technische data elke twee jaar verdubbelt. Dit betekent dat wat een hbo-student op bepaalde gebieden leert in zijn 1e jaar, al verouderd is in het 3e jaar. Zo zullen er in 2020 meer dan 26 biljoen apparaten aangesloten zijn op het internet en hebben we vier biljoen internetgebruikers. We hebben dus toegang tot enorme hoeveelheden data.

Wat houdt dit nu allemaal precies in voor ons als student en/of werkende (werkzoekende) mens?
Er zijn een aantal publicaties (o.a. van Waterloo Science Initiative, Nick van Dam, The Economist) die illustrerend zijn voor de technologische ontwikkelingen in de 4e revolutie en waarin duidelijk wordt dat het traditioneel leren in klassen gaat verdwijnen en vervangen gaat worden door flexibel, creatief en student gedicteerd opleiden. De belangrijkste competenties die we volgens diverse onderzoeken dan nodig hebben, zijn: creativiteit, zelfkennis, samenwerking en onafhankelijk denken.
Ook is en blijft het belangrijk om te blijven leren, anders ga je verliezen! Hoe vaak stel jij jezelf de vraag: ‘welke andere baan zou ik nu binnen mijn eigen organisatie kunnen uitvoeren, wanneer mijn huidige baan verdwijnt door technologische veranderingen?’

Mijn advies is: ga aan de slag met het op orde brengen van je loopbaan! Waar sta je, wat is je werkervaring nu waard en is deze waarde over 2 jaar nog relevant? Wil je hier eens over sparren? Kom dan gerust eens kennismaken in de loopbaanwinkel.

Ook werkgevers zullen heel kritisch moeten gaan kijken naar hun organisatie. Is continu leren een onderdeel van de bedrijfscultuur? Door het verhogen van de pensioenleeftijd en het ouder worden van mensen kan het straks zo zijn dat er teams zijn waarin met 5 generaties tegelijk wordt gewerkt. Dit geeft een extra uitdaging aan het opleiden en ontwikkelen van programma’s. Volgens mij zit het niet zo zeer in het ontwikkelen van meer content, maar in het beschikbaar stellen – 24/7 – van content en het boven water krijgen van de kennis, kunde en specialisatie van de medewerkers!

Loopbaanbudgetten
In 2030 is – op basis van de huidige markt – ieder bedrijf een technologisch bedrijf. Om die reden zou je als werkgever nu aan de slag moeten met het updaten en het toekomstbestendig maken van het personeelsbestand. Veel werkgevers bieden hiervoor ook al wel mogelijkheden binnen hun cao, door het inzetten van bijvoorbeeld loopbaanbudgetten. Hoe fantastisch zou het zijn wanneer medewerkers zelf aan de slag gaan, zelf hun hele loopbaanontwikkeling bijhouden, maar ook desgewenst jaarlijks kunnen aangeven wat ze hebben geleerd. Ik kijk er naar uit dat iedere werkende zal gaan doen aan zelfloopbaanmanagement en de beschikking heeft over een eigen carrièreportfolio waarmee hij/zij zijn eigen kwaliteiten/vaardigheden ter beschikking kan stellen aan derden.

Onderneem actie en ga aan de slag met zelfloopbaanmanagement. Met z’n allen, werkgevers en werknemers, toekomstbestendig de 4e industriële revolutie in.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op!

Scroll naar boven