Duurzame inzetbaarheid verantwoordelijkheid van werknemer?

Modernisering van de Nederlandse arbeidsmarkt en regionale arbeidsmarkten kan niet zonder emancipatie van de werknemer. Emancipatie in de zin van eigen kracht en eigen kennis van de verworven arbeidsmarktwaarde. Inzicht in de verworven arbeidsmarktwaarde is de voorwaarde voor het soepel bewegen op de arbeidsmarkt. Als men inzicht en overzicht heeft in alle (werk)ervaringen kan het vertaald worden naar waarde op de arbeidsmarkt of scholingsmarkt. Wij vinden dan ook zeker dat duurzame inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van de werknemer.

Als werkgever faciliteren

Vanuit onze ervaringen zullen werkgevers, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen moeten gaan sturen en faciliteren dat een ieder zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen werk en inzetbaarheid. Op het moment dat mensen overzicht en inzicht hebben in hun eigen (werk)ervaringen dan groeit ook de eigen verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid.

Subsidiemogelijkheden

Vanuit de rijksoverheid wordt ook volop aandacht besteed aan het nemen van eigen verantwoordelijkheid op je werk. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is veel informatie te vinden. Daarnaast is er een subsidiemogelijkheid (ESF 2014-2020) beschikbaar om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Wij zijn blij met dit initiatief en hebben bij diverse organisaties, via deze subsidiemogelijkheid, al zeker bijdragen aan het creëren van eigen verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid.

Zelfloopbaanmanagement

Met het inzetten van zelfloopbaanmanagement faciliteren wij organisaties om zo efficiënt en effectief mogelijk hun medewerkers gemotiveerd van het bestaande en bekende naar een nieuwe en onbekende situatie te ‘sturen’. Zodat je je als werkgever kunt gaan richten op het verkrijgen van arbeid en de medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en inzetbaarheid.

5 Tips voor werkgevers

5 Tips om eigen verantwoordelijkheid voor werk en inzetbaarheid te creëren:

  1. Bewustwording – weet u wat de werkervaring waard is van uw medewerkers?
  2. Gesprek – ga in gesprek met uw medewerker over de toekomst, waar staan we over 5 jaar?
  3. Sturen – vraag medewerkers hoe ze hun eigen werk en inzetbaarheid zien over 5 jaar, stuur op het verzamelen van alle ervaringen.
  4. Faciliteren – bied alle medewerkers een eigen e-portfolio waarin ze alle (werk)ervaringen kunnen verzamelen.
  5. Evalueren – jaarlijkse gesprekken vinden plaats op basis van alles wat er al is (e-portfolio), laat medewerkers jaarlijks minimaal 1 nieuwe leerervaring benoemen!

Wil je meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Hartelijke groeten,

Anneke Hemmen

Scroll naar boven